Konur Sokak No:69/9

Kavaklıdere Mah. Çankaya/ANKARA

Muhasebe ve Finans Hizmetleri

Turgay Sağdıç’ın Koleksiyonundan Alınmıştır

Muhasebe hizmetleri bölümümüz, işletmelerin mevcut düzenlemelerle uyumlu finansal raporlama gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan muhasebe hizmetlerini vermektedir.

Sunduğumuz hizmetler;

  • Yerli – yabancı şirket,  şube ve irtibat bürosu kuruluşu,
  • Muhasebe defterlerinin mevzuata uygun bir şekilde tutulması,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılması,
  • Muhasebe kayıtlarının revizyonu,
  • Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama,
  • Finansal raporların hazırlanması ve finansal rapor analizi,