Konur Sokak No:69/9

Kavaklıdere Mah. Çankaya/ANKARA

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız bir gözle elde ettiği bulguları uluslararası denetim ve güvence standartlarına uyumlu bir şekilde raporlamaktadır. İşletmelerin faaliyetlerine ilişkin bütün unsurların değerlendirilmesiyle başlayan denetim süreçlerimiz; yasal gereklilikler ve ulusal uygulamalar çerçevesinde denetimin konusuna göre şekillenmektedir.

Sunduğumuz hizmetler;

  • Bağımsız dış denetim,
  • Konsolidasyon ,
  • İç kontrol ve denetim sistemi değerlendirmesi,
  • İç denetim departmanı kurulması ve yapılandırması,
  • Şirketlere özel mali analizler,
  • Uluslararası muhasebe standartlarına uygun bilanço hazırlanması.